inhoud van de pagina

Privacy

Betreft alle soorten diensten

Moving Art Studio v.z.w. is een vereniging zonder winstoogmerk volgens het Belgisch recht met zetel in de Onderwijsstraat 51, te 1070 Brussel en is geregistreerd in het Handelsregister van Brussel met het ondernemingsnummer BE 451 807 885, met publicatie in het Belgisch Staatsblad op 10 februari 1994, nr. 2484/94. Indiening van wijzigingen aan de statuten op 31 januari 2006 volgens de wet van 2 mei 2002. all2all is de naam van het internetnetwerk dat door Moving Art Studio v.z.w. wordt beheerd.

Deze website kan anoniem bezocht worden, zonder enige voorafgaande registratie. De bescherming van persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze site gebeurt conform de Belgische en Europese wetgeving terzake, in het bijzonder overeenkomstig de volgende voorwaarden:

Uittreksel van het Handvest: Gebruikersgegevens

all2all beschermt de vertrouwelijke gegevens van de gebruikers van zijn netwerk en deelt geen persoonlijke gegevens van gebruikers van zijn diensten mee aan derden. In de praktijk is de vertrouwelijkheid van de gebruikers regel, met uitzondering van opzoekingen die eventueel uitgevoerd worden om de voldoening van onbetaalde facturen te waarborgen.

Uittreksel van het Handvest: Vertrouwelijkheid

Wanneer een e-mail verstuurd wordt tussen een afzender en een geadresseerde, kan deze boodschap door een hele reeks servers van derden gaan en elkeen van deze servers is in staat om een kopie van de verstuurde boodschap te bewaren. Daarom maakt all2all gebruik van cryptografie met openbare sleutel en raadt het dit ook aan om het vertrouwelijke karakter van elke uitwisseling van gevoelige informatie per e-mail te waarborgen.

Uittreksel van de Algemene Gebruiksvoorwarden: Artikelen 11, 12 en 15

11. Moving Art Studio v.z.w. is niet gerechtigd de persoonlijke gegevens van de gebruiker aan te wenden voor andere doeleinden dan zijn interne administratieve organisatie of voor het Belgisch DNS-systeem. Moving Art Studio v.z.w. stelt alles in het werk om de privacy van zijn gebruikers te beschermen. Op eenvoudig verzoek in een gewaarmerkte e-mail geeft Moving Art Studio v.z.w. de gebruiker inzage in zijn logbestanden of andere gegevens over zijn gebruikersaccount.

12. Volgens de actuele of voorgestelde wet is Moving Art Studio v.z.w. verplicht (of zal verplicht worden) de logbestanden van zijn klanten minstens een jaar lang bij te houden. In het bijzonder voor de elektronische post moedigt Moving Art Studio v.z.w. zijn gebruikers aan de elektronische omslagen te kiezen – zoals de codering met openbare sleutel – die het vertrouwelijk karakter van hun correspondentie verzekeren.

15. Het dataverkeer van de gebruiker mag worden gemeten voor facturatiedoeleinden en voor het opstellen van toegangsstatistieken. Alle gegevens die voortvloeien uit een dergelijke telling, blijven vertrouwelijk.