inhoud van de pagina

Down time, crashes en andere rampen

Wat te doen wanneer het netwerk niet bereikbaar is?

De servers op het all2all netwerk worden allemaal gemonitored via Nagios. Nagios is een applicatie die waakt over het correct functioneren van systemen en netwerken. Het bewaakt de geconfigureerde servers en diensten en slaat alarm vanaf het moment dat er iets mis gaat met deze servers of de diensten die ze aanbieden. Eenmaal een noodsituatie is opgelost, wordt ook dit door Nagios geregistreerd en gemeld. Nagios is vrije software, uitgebracht onder de GPL. In geval van problemen informeert Nagios de all2all beheerders via SMS en email. Wij kunnen dus tussenbeide komen binnen de korst mogelijke tijdspannes.

Als een server onbeschikbaar blijkt, voer dans eerst een test uit met behulp van het programma traceroute naar het adres van de server die onbeschikbaar lijkt. Met deze test kan u reeds nagaan of het probleem zich bevindt bij de leverancier van uw internet toegang of tussen uw netwerk en dat van all2all.

Als u het probleem hebt kunnen traceren en een server van all2all is daadwerkelijk onbereikbaar, consulteer dan eerst de nieuws sectie op onze site. Misschien wordt daar het probleem al aangehaald. (U kan zich ook abonneren op onze nieuws sectie via een RSS feed). In het geval dat er nog geen nieuws over het probleem wordt weergegeven, contacteer ons dan zo snel mogelijk via email naar het address van . Vergeet niet van ons het resultaat van uw traceroute mee op te sturen. Als u geen reactie verkrijgt op uw mail en ook de nieuws site dood blijft met betrekking tot het probleem, dan kan u ons ook opbellen of een SMS opsturen naar het nummer +32 486 57 57 97.

Follow all2all_net on TwitterJe kan je ook inschrijven op onze nieuwe Twitter account waar je alle nieuws met betrekking tot het all2all netwerk op de voet kan volgen.