inhoud van de pagina

Ik krijg een FTP-foutmelding 530: maximaal 3 FTP-client verbindingen, 3 sessies actief!

Mijn FTP-programma geeft een foutmelding: 'error 530, maximaal 3 FTP-client verbindingen / 3 sessies actief!'. Ik krijg ook een error '425 Unable to build data connection'. Deze foutmelding geeft aan dat u reeds 3 FTP-connecties heeft openstaan en dat u een 4-de connectie tracht op te starten. Bij gedeelde servers beperken wij het aantal toegelaten simultane FTP-connecties tot 3, om te vermijden dat de server onbereikbaar wordt voor andere gebruikers.

Mogelijk heeft u niet alle verbindingen doelbewust opgestart. In dat geval verdient het aanbeveling om uw FTP-programma af te sluiten en opnieuw op te starten. Soms is het noodzakelijk om uw computer te herstarten, zodat ook 'onzichtbare' FTP-processen - processen waar u geen directe controle over heeft - afgebroken worden.

Indien het configuratiescherm van uw FTP-programma dat toelaat, stel dan het maximaal aantal FTP-verbindingen in op 3.