inhoud van de pagina

Welke technische ondersteuning is er?

De meeste ondersteuning gebeurt via e-mail. Als u vragen hebt die na het lezen van deze FAQ en onze website onopgelost blijven, kunt u ons kontacteren via e-mail. De ondersteuning via e-mail is onbeperkt en het is het beste communicatiemiddel aangezien het toelaat om uitspraakfouten te vermijden en het grootste deel van de gebruikersfouten met een enkele oogopslag op te lossen. Het laat ook toe om genoeg documentatie mee te sturen, de authenticiteit van de zender te controleren (controle elektronische handtekening, enz.) of om u links naar bijkomende informatiebronnen mee te sturen.

Het e-mailadres van support :

We proberen altijd zo snel mogelijk te antwoorden, in de meeste gevallen onmiddellijk. Dit hangt af van de aanvraag - of zij meer of minder opzoekingswerk vereist voordat wij u kunnen helpen -. Het handvest van all2all garandeert precieze antwoordtijden.

Vermeld altijd de gebruikersnaam waarvoor u ondersteuning nodig hebt, uw klantennaam en uw domeinnaam.

In heel dringende en uitzonderlijke gevallen kunt u ons ook bereiken via telefoon.