inhoud van de pagina

Waarom betalen voor een abonnement?

Het all2all Independent Network is een neutrale ruimte die je zelf invult. De persoonlijke ledeninformatie wordt niet gebruikt voor reclame- of verkoopsdoeleinden. Ieder lid/gebruiker draagt momenteel de kost van bandbreedte, hardware en administratieve kosten die moeten betaald worden om all2all draaiende te houden.

all2all is een project van Moving Art Studio, een non-profit vereniging die beantwoordt aan de Belgische vzw-wetgeving. Elke winst die de vereniging maakt moet in het project geherinvesteerd worden. Het sociale doel is een netwerk van vrije meningen op te bouwen.